HOTLINE
511 373 828
info@kacperek.cz
Obsah Vašeho košíku
k pokladně celkem: 0,00 Kč
Reklamace zboží

Jak podat stížnost

Můžete podat všechny stížnosti na produkty nebo internetový obchod:

- písemně na adresu: OlzaLogistic – Kacperek, Kárvinska 1897, 737 01 Český Těšín;

- v elektronické podobě e-mailem na adresu: info@kacperek.cz .

Zaslání nebo vrácení výrobku v rámci reklamace lze provést na adrese: OlzaLogistic – Kacperek, Kárvinska 1897, 737 01 Český Těšín;

 

Co napsat do stížnosti

V popisu stížnosti se doporučuje uvést:

(1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum výskytu nesrovnalosti nebo nedodržení dohody;

(2) žádost o způsob uvedení výrobku do souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy nebo jiný nárok a

(3) kontaktní údaje stěžovatele - usnadní a urychlí to vyřízení stížnosti.
Výše uvedené požadavky mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti. Pokud stěžovatel v průběhu vyřizování stížnosti změní kontaktní údaje, které uvedl, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.

Ke stížnosti lze přiložit důkazy (např. fotografie, dokumenty nebo výrobek) týkající se předmětu stížnosti.

Stěžovatele můžeme také požádat o poskytnutí dalších informací nebo zaslání důkazů (např. fotografií), pokud nám to usnadní a urychlí prošetření stížnosti.


Kdy obdržíte odpověď na svou stížnost

Prodávající na stížnost odpoví neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení.

 

Kde najdete právní předpisy týkající se stížností

Základ a rozsah odpovědnosti za shodu výrobku se smlouvou je stanoven obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o právech spotřebitelů a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění).

Máme dva typy odpovědnosti za shodu výrobku se smlouvou:

- zákonná odpovědnost prodávajícího - jedná se o odpovědnost podle zákona, níže najdete podrobnosti o tom, kde je upravena, tuto odpovědnost nelze v případě spotřebitelů vyloučit;

- smluvní (např. záruka poskytnutá ručitelem) - jedná se o dodatečné ručení, které se uplatňuje v případě, že se na daný výrobek vztahuje např. záruka. Záruku může poskytnout i jiný subjekt než prodávající (např. výrobce). Podrobná pravidla pro odpovědnost ze záruky najdete v záruční kartě nebo na jiném místě týkajícím se poskytnutí záruky;

Níže naleznete podrobná ustanovení týkající se odpovědnosti prodávajícího podle zákona - v závislosti na typu produktu (movitá věc, obsah nebo digitální služba) a v závislosti na datu uzavření smlouvy (do roku 2022 nebo od roku 2023):

 

1) Ustanovení o reklamaci výrobku - movité věci - zakoupeného zákazníkem na základě kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím do 31. prosince 2022 se řídí ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném do 31. prosince 2022, zejména § 556-576 občanského zákoníku. Tato ustanovení vymezují zejména základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi v případě, že prodaný výrobek vykazuje fyzickou nebo právní vadu (záruka). Prodávající je povinen dodat zákazníkovi bezvadný výrobek.

2) Ustanovení týkající se reklamace výrobku - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky), avšak s výjimkou movité věci, která slouží pouze jako nosič digitálního obsahu - zakoupené zákazníkem na základě kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím od 1. ledna 2023, jsou uvedena v ustanoveních zákona o právech spotřebitelů ve znění účinném od 1. ledna 2023, zejména v § 43a - 43g zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení určují zejména základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči spotřebiteli, pokud výrobek neodpovídá kupní smlouvě.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium